Priser

Priser (f.o.m. 2021-01-01, ink moms om inget annat anges)Fasta priser, datorn lämnas in till WebCenter


Felsökning okänt fel,  600 kr /enhet


Microsoft windows ominstallation, 800 kr /dator

(*) Program som tex MS Office, Photoshop som inte ingår i windows paketet måste installeras om av kund efteråt.

(*) Skrivare måsten installeras om av kund efteråt.


Säkerhetskopiering, 700 kr /dator (externt media kan tillkomma som t.e.x. USB minne, DVD skiva eller hårddisk)

(*) Dokument, bilder, favoriter, e-post, adressbok och skrivbord säkerhetskopieras. En kopia sparas på WebCenter under 30 dagar, därefter raderas den.


Virus/ Trojan borttagning, 900 kr

(*) Om det finns för många virus/ trojaner kan ominstallation plus en eventuell säkerhetskopiering rekommenderas.


Filåterskapning, defekt hdd/usb minne.

(*) Initial felsökningskostnad 0 kr/ enhet, därefter fås ett fast pris (2.900 - 7.900kr/ enhet).

(*) Om ingen information kan återskapas debiteras endast en avgift på 250:-/ enhet.


Snabbkö, 950 kr

Om man inte vill vänta i ordinarie inlämningskö, kan man välja en snabbkö. Arbetet kommer då att påbörjas samma dag.

 


Rörliga priser


Framkörningsavgift (ink moms)

(*) Nynäshamns tätort, 200kr

(*) Nynäshamns kommun, 600kr 

(*) Södertörn, 1.200kr


Datorsupport (ink moms)

(*) Pensionärer, 500kr per påbörjad timme

(*) Privatpersoner, 700kr per påbörjad timme

(*) Företag, 950kr per påbörjad timme